incepp2

Inovativní metody cirkulární ekonomiky ve veřejných a soukromých zakázkách

Cílem projektu je vytvořit a pilotně otestovat metodiky cirkulárního zadávání veřejných zakázek. V rámci projektu budou zpracovány následující intelektuální výstupy:

  • Metodika pro účastníky kurzu cirkulárního zadávání veřejných a soukromých zakázek
  • Metodika pro lektory kurzu cirkulárního zadávání veřejných a soukromých zakázek

Cirkulární ekonomika je efektivní způsob, jak můžeme snížit množství různých druhů odpadu, jak znovu využít již použitý materiál, jak omezit plýtvání surovinami a zajistit tak udržitelný rozvoj pro další generace. A právě zadávání veřejných zakázek je ideální oblastí, kde bude mít aplikace zásad cirkulární ekonomiky značný pozitivní dopad. Tento projekt je aktivně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je lídrem v procesu odpovědného veřejného a soukromého zadávání veřejných zakázek.

Projektové konsorcium se skládá ze 3 partnerských organizací (BIC Brno, INCIEN SK, BIOAZUL) ze 3 různých evropských zemí (Česko, Slovensko a Španělsko). Všechny partnerské organizace dlouhodobě působí v oblasti cirkulární ekonomiky a ve svých zemích zaujímají vedoucí postavení v této oblasti.

Tento inovativní projekt realizuje následující aktivity:

  • Vytvoření dvou profesních metodik zaměřených na cirkulární zadávání soukromých i veřejných zakázek. Tyto metodiky vytvoří mezinárodní tým složený ze specialistů na toto téma. Výstupy budou následně ověřeny externími odborníky z praxe.
  • V průběhu projektu budou uspořádány tři mezinárodní projektová setkání.
  • Budou uspořádány tři odborné akce, které budou sloužit jako platforma pro validaci a diseminaci zpracovaných výstupů. Každý z partnerů uspořádá ve své zemi jedno takové setkání.
LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS