2. zasedání Vědecké rady BIC Brno představilo nové možnosti financování i výzkumné záměry firem

[ffb_section_0 unique_id=“30b964bt“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D“][ffb_column_1 unique_id=“30b964bv“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“30b96ga3″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Již podruhé se ve čtvrtek 6. listopadu sešla Vědecká rada BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl Marian Piecha, bývalý ředitel agentury CzechInvest a současný ředitel sekce investic a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ten ve své prezentaci představil nové možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací na období 2014 – 2020. V rámci dalšího programu proběhla prezentace výzkumných a vývojových záměrů několika významných firem regionu, které by rády navázaly spolupráci s výzkumnou sférou.

 

Nejzajímavější možností financování firemních VaV projektů pro nadcházející období 2014 – 2020 bude bezesporu nový operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podstatnou změnou bude oproti minulému období 2007 – 2013 především to, že finanční podpora již nebude poskytována na čistou obnovu strojů a zařízení, ale podnikatelé budou muset v rámci svých projektů prokazovat jejich inovativnost.

 

„Cílem programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je, aby česká ekonomika byla založená na znalostech a inovacích, a díky tomu byla konkurenceschopná,“ vysvětlil ředitel Piecha. Podpora se proto zaměřuje především na rozvoj firemního výzkumu a vývoje, podporu inovací v malých a středních firmách, ale také třeba na úspory v rámci energetiky či rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT. „Na podporu českých podnikatelů půjde v rámci příštího období z evropských fondů zhruba 116 miliard korun,“ dodal Marian Piecha.

 

Firmy představily své záměry, jak chtějí spolupracovat s vědci

 

V další části zasedání se Vědecká rada věnovala jednomu ze svých primárních úkolů, a to propojování firem s výzkumnými institucemi. Příležitost prezentovat své výzkumné záměry proto dostaly také firmy, konkrétně společnosti Bioveta, ZKL, Plasmametal a Agel.

 

Společnost Bioveta patří mezi nejvýznamnější firmy v oblasti vývoje veterinárních a humánních farmaceutických přípravků. Její úspěch tkví také v tom, že investuje nemalé finanční prostředky do svých kapacit a vybavení VaV (cca 10 % ročního obratu). Letos například zahájila Bioveta výstavbu nového farmaceutického střediska VaV.

 

Jako další se představila tradiční brněnská firma s mezinárodním významem ZKL, která v oboru výroby valivých ložisek drží krok se světovou konkurencí. Aby se tak dělo i nadále, chce společnost rozšířit oblast VaV o zkušebnictví a diagnostiku. ZKL využívá inovační strategii v oblasti výrobkové, technologické a konstrukční.

 

Společnost Plasmametal, která vystoupila dále, je progresivní firma, jež slaví úspěchy v ČR i zahraničí díky produktům strojírenské výroby, a to jak v oblasti prvovýroby, tak v oblasti technologie žárového stříkání. Firma například získala možnost renovovat železniční dvoukolí v Německu. V současné době společnost rozšiřuje kapacity v oblasti VaV a nabírá výzkumníky do řízení i výroby.

 

Jako poslední se představila firma Agel, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. Tato skupina v současnosti provozuje 15 nemocnic, 7 poliklinik, ročně hospitalizuje 170 tisíc pacientů a ambulantně ošetří 2 miliony pacientů. Záměrem společnosti je poskytovat podporu odborným pracovištím v oblasti VaV, rozvíjet infrastrukturu pro VaV, aplikovat výsledky výzkumu do praxe a podporovat spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

 

Vědecká rada rozdělena do pracovních skupin

Všech 33 členů Vědecké rady bylo při čtvrtečním zasedání rozděleno do pracovních skupin, které se budou pravidelně scházet a diskutovat o možnostech spolupráce s firmami či o spolupráci v rámci mezinárodních projektů. Toto rozdělení by mělo přispět k pružnosti, rychlosti a efektivitě práce. „V těchto skupinách jsou úzce propojeni členové Vědecké rady z příbuzných oborů, díky čemuž se vytvoří podmínky pro efektivní spolupráci a komunikaci v období mezi zasedáními Rady,“ uvedl předseda Vědecké rady Petr Vavřín.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][ffb_gallery_2 unique_id=“30bbjb2p“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22grid-variant%22%3A%22grid-variant-1%22%2C%22show-nav%22%3A%221%22%2C%22show-pag%22%3A%221%22%2C%22enable-loop%22%3A%220%22%2C%22scroll-by-page%22%3A%220%22%2C%22enable-auto%22%3A%220%22%2C%22auto-speed%22%3A%225000%22%2C%22enable-pause%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-image%22%3A%7B%22featured-image%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-portfolio-content%22%3A%7B%22portfolio-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22feed-type%22%3A%22caption%22%2C%22clickable%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%22feed-type%22%3A%22description%22%2C%22clickable%22%3A%220%22%7D%7D%2C%222-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%222-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22post-style%22%3A%22post-style-2%22%2C%22post-custom-padding%22%3A%22%22%2C%22portfolio-animation%22%3A%22fadeInToTop%22%2C%22display-type-speed%22%3A%22250%22%2C%22columns-xs%22%3A%221%22%2C%22columns-sm%22%3A%222%22%2C%22columns-md%22%3A%223%22%2C%22columns-lg%22%3A%223%22%2C%22horizontal-gap%22%3A%22%22%2C%22vertical-gap%22%3A%22%22%2C%22points-to%22%3A%22cbp-lightbox%22%2C%22popup-button-variant%22%3A%22all%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-photo%22%2C%22enable-lightbox-gallery%22%3A%221%22%2C%22lightbox-title%22%3A%22Gallery%22%2C%22lightbox-counter%22%3A%22%7B%7Bcurrent%7D%7D of %7B%7Btotal%7D%7D%22%2C%22lightbox-counter-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22portfolio-content-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22post-shadow%22%3A%22%23eff1f8%22%2C%22image-hover-color%22%3A%22%5B2%5D%22%2C%22portfolio-title-color%22%3A%22%22%2C%22portfolio-title-color-hover%22%3A%22%22%2C%22portfolio-subtitle-color%22%3A%22%22%2C%22portfolio-subtitle-color-hover%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-color%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-color-hover%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-background%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22lightbox-icon-background-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22cross-icon%22%3A%22%22%2C%22cross-icon-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-icon%22%3A%22%22%2C%22arrows-icon-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-background%22%3A%22%22%2C%22arrows-background-hover%22%3A%22%22%2C%22nav-dot%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-hover%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-active%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-active-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-text%22%3A%22%22%2C%22filter-text-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-active%22%3A%22%22%2C%22filter-active-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-active-border%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22filter-active-border-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22filter-tooltip-text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22filter-tooltip-background%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22images%22%3A%22%5B%7B%5C%22id%5C%22%3A911%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0452.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A910%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0671.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A909%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0661.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A908%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0655.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A907%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0638.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A906%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0637.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A905%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0627.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A904%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0615.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A570%2C%5C%22height%5C%22%3A860%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A903%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0606.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A902%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0587.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A901%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0576.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A900%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0568.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A570%2C%5C%22height%5C%22%3A860%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A899%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0544.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A898%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0513.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A897%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0495.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A570%2C%5C%22height%5C%22%3A860%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A896%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0494.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A895%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0472.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A894%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0467.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A893%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0462.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%2C%7B%5C%22id%5C%22%3A892%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fbicbrno.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FDSC_0453.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A860%2C%5C%22height%5C%22%3A570%7D%5D%22%7D%7D%7D“][/ffb_gallery_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“30b964bu“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_heading_2 unique_id=“30b96so8″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22500%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]Soubory ke stažení[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_paragraph_2 unique_id=“30b979a9″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Realizace výzkumu a vývoje ve společnosti Bioveta a.s. (pptx)

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR (pptx)

Marketing a PR projektu (pptx)

PLASMAMETAL-BIC (pptx)

Rozdělení Vědecké rady BIC Brno do pracovních skupin (pptx)

ZKL Group (pptx)

Věda a výzkum v AGEL a.s. (pptx)

[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]