Projekt

EcoInn Danube

Cílem projektu „EcoInn Danube – Eco-innovativně propojený Danube region“ je zlepšení spolupráce inovačních aktérů věnujících se podpoře a rozvoji eko-inovací v regionu Danube, který zahrnuje země střední a jihovýchodní Evropy, s důrazem na rozvoj a aplikaci eko-technologií, s tím navázaných služeb a energeticky úsporných řešení.

Hlavní pilíře

Zvýšení mezinárodní spolupráce v oblasti eko-inovací

V rámci projektových akcí (stakeholder meetingů, mezinárodních konferencí, eko-inovačních fór se start-upovými soutěžemi, regionálních či mezinárodních workshopů) jsou propojováni stakeholdeři v oblasti eko-inovací, kterými jsou malé a střední firmy, univerzity a výzkumné organizace, startupy a subjekty systematicky podporující rozvoj eko-inovací. Zároveň je na tyto akce kromě odborné veřejnosti zvána též široká veřejnost, aby se přínosy eko-inovací, eko-technologií a energeticky úsporných řešení šířily rychle mezi co nejširší skupinu obyvatel. Celkově to zapadá do principu cirkulární ekonomiky, kde je cílem co nejvíce využít stávající, již jednou použité zdroje, pro produkci nového produktu, maximálně recyklovat a minimálně čerpat primární dosud nevyužité zdroje.

Zvýšení nabídky a poptávky po eko-inovacích

V rámci projektu byl vytvořen odborný portál www.ecoinnovative.eu, jehož primárním úkolem je nabízet aktuální nabídky a poptávky po moderních eko-technologiích a energeticky úsporných řešeních. Jedná se o eko-technologie, které řeší problémy z oblasti biotechnologií, čištění vody, půdy a vzduchu, nových stavebních materiálů a postupů a eko-friendly materiálů a technologií. Navíc na portálu čtenáři naleznou sekci “Eco-event”, ve které se dozví, jako akce s eko-inovační tématikou se v region Danube připravují nebo jaké se odehrály. Zároveň v sekci “Success stories” se návštěvníci webu dozví zajímavé informace o eko-technologiích, kterými jsou příklady dobré praxe, způsoby zavádění eko-technologií do praxe či praktické pasáže strategií implementující cirkulární ekonomiku a eko-technologie do každodenní praxe. Na tomto odborném webu jsou zahrnuty informace ze zemí regionu Danube, tzn. Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Bulharska, Srbska a Bosny a Hercegoviny.

Přinést aktéry ekologických inovací dohromady

Eco-inovátoři, podnikatelé rozvíjející eko-inovace a výzkumní pracovníci nemají obecně dostatek příležitostí na to se setkat na odborných akcích a společně prodiskutovat široké možnosti uplatnění eko-inovačních řešení v rámci principů cirkulární ekonomiky, která je v zemích regionu Danube nyní postupně implementována. Proto bylo důležité v rámci projektu organizovat právě tyto typy akcí s cílem zlepšení podmínky pro podnikání řešící eko problémy vyvíjením nových eko-technologií a služeb, zrychlit přenos ekologických znalostí a dovedností pro využití v každodenní praxi a nabídnout prostor pro prezentaci start-upových eko-inovačních záměrů. 

Výstupy projektu

Project co-funded by the European Union funds (ERDF and IPA).