Projekt

Vzdělávání inovačních poradců

Projekt vytváří modulární systém vzdělávání se zaměřením na inovační poradenství, management výzkumu a inovací v průmyslové praxi, kvalifikaci v oblasti oceňování inovací a řízení multi-disciplinárních pracovních týmů. Tento vzdělávací systém je určen pro pracovníky v podnikovém VaV, manažery, poradce a lektory. Jedná se o pracovníky z různých oblastí průmyslu a vědy, ze základního, aplikovaného a experimentálních VaV.

Přidaná hodnota spočívá v zaměření na inovační pracovníky MSP, cílený rozvoj jejich kompetencí s využitím mezinárodních zkušeností a metodik. Nové schopnosti inovačních poradců se projeví v rozvoji možností produktové sféry efektivně využívat vědeckovýzkumných kapacit, a naopak VaV bude ve znatelné míře více cílen na potřeby produktové sféry, bude realizovat úkoly a projekty, které budou přímo výsledkem praktického zadání, a tak budou bezprostředně ekonomicky využitelné výsledky VaV.

Cílem projektu však není vyškolit co největší počet účastníků, ale především vytvořit komplexní vzdělávací systém, který bude zpracován na míru cílové skupině, a který bude využíván v budoucnu k rozvoji kvalifikované pracovní síly. Zmíněný projekt tedy vytváří komplexní systém vzdělávání sestavený z pěti tematických modulů (Předpoklady a úloha inovačního poradce, Management inovací, Inovační projekty, Marketing inovací a Inovační audit) a ověřuje ho v pilotním kurzu pro účely jeho konečného zdokonalení.

Za pomoci takto vytvořeného produktu budeme odborným koučingem pracovníků podnikového výzkumu a vývoje, ale i vrcholových manažerů firem vzdělávat tzv. „Inovační poradce“, kteří budou dále podněcovat inovační a novátorská řešení uvnitř svých firem. Důraz je v kurzu kladen především na rozvoj kreativity, techniky a organizace inovační tvořivosti, systémového a analytického myšlení či na manažerské a komunikační dovednosti.