INOVAČNÍ

Inovační vzdělávání

Vzdělávání

Nedílnou součástí našich aktivit je oblast vzdělávání, kde se zaměřujeme především na téma inovací a dalších oblastí, které s tímto fenoménem úzce souvisí, např. marketing VaV či ochrana duševního vlastnictví. S pomocí našich projektů se snažíme vytvářet komplexní vzdělávací programy, které pracovníky firem provedou celým procesem tvorby inovací v jejich firmách.

Vzdělávací program „Vzdělávání inovačních poradců“ – vytvořený modulární systém vzdělávání umožňuje kvalifikaci tzv. inovačních poradců z řad pracovníků firem, kteří by měli po jeho absolvování působit uvnitř firmy a podněcovat její inovační potenciál.

Vzdělávací program „Inovace do praxe“ – komplexní modulový vzdělávací kurz na bázi koučingu v pěti klíčových oblastech, které jsou nezbytné pro oblast inovací (Technology foresight, Financování inovací, Umění prodat inovace, Jak ochránit inovace a transfer technologií a komercializace).

Poptáváte odborné školení na míru?

Neváhejte nás kontaktovat.