Podpora

Podpora a spolupráce ve VaVal

Spolupráce ve VaVal

BIC Brno má úzké vazby na řadu univerzit a výzkumných organizací, což tvoří jeho know-how a znalostní základnu pro realizované inovační projekty. Úzké vztahy s vědeckými pracovníky jsou uplatňovány například prostřednictvím „Vědecké rady BIC Brno“, která je složena z 30 profesorek a profesorů, špiček ve svých oborech, působících na 9. českých univerzitách.

Zvláštní pozornost potom věnujeme vazbám na výzkumné kapacity v rámci projektů VaVaI. Také z těchto důvodů jsme schopni vyhledávat vhodné partnery pro spolupráci, zprostředkovávat kontakty mezi firmami a výzkumnými pracovišti či asistovat při úspěšných transferech znalostí a technologií z výzkumu směrem na trh.

Rád byste spolupracovali v rámci svého výzkumu?

Neváhejte nás kontaktovat.