O nás

Kdo jsme

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe.

BIC Brno, jako soukromá výzkumná organizace, spolupracuje s řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucí v ČR i zahraničí. Disponujeme vlastní „Vědeckou radou“, která se schází na pravidelných zasedáních a působí jako poradní orgán v rámci odborných témat. V současnosti je Rada složena z 29 profesorek a profesorů, špiček ve svých oborech, a současně vědeckých pracovníků působících na 9. českých univerzitách.

BIC Brno se také podílí na řadě výzkumných projektů zejména v oblasti cirkulární ekonomiky, moderní energetiky, geologie (programy TAČR, GAČR či OPPIK atd.)

Cirkulární ekonomika – témata: odpad zdrojem, cirkulární městský sken, analýza materiálových toků, cirkulární veřejné zakázky, bioekonomika, eko-inovace, cirkulární textil

Moderní energetika – témata: energeticky aktivní spotřebitelé, energetická udržitelnost, obnovitelné zdroje energií, komunitní energetika, energetická chudoba

Geologie – témata: High-Tech, Green-Tech kovy, prvky vzácných zemin (REE), lithium (Li) recyklace

Za dobu své existence jsme úspěšně realizovali desítky výzkumných a inovačních projektů nejrůznějšího charakteru, zaměření i velikosti. Soustavně se také věnujeme výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snažíme o zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.
Pravidelně komunikujeme a spolupracujeme s řadou inovativních firem, zájmových či jiných organizací, které se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi. Tyto subjekty vytvářejí tzv. „BIC family“.