Kdo jsme

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe. BIC Brno jako soukromá výzkumná organizace spolupracuje s řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucí v ČR i zahraničí. Disponujeme vlastní „Vědeckou radou“, která se schází na pravidelných zasedáních a působí jako poradní orgán v rámci odborných témat. V současnosti je Rada složena z 30 profesorek a profesorů, špiček ve svých oborech, a současně vědeckých pracovníků působících na 9. českých univerzitách. BIC Brno se také podílí na řadě výzkumných projektů zejména v oblasti cirkulární ekonomiky, moderní energetiky, geologie či eko-inovací. Za dobu své existence jsme úspěšně realizovali stovky výzkumných a inovačních projektů nejrůznějšího charakteru, zaměření i velikosti. Pravidelně také komunikujeme a spolupracujeme s řadou inovativních firem, které vytvářejí tzv. „BIC family“. Našim cílem je podporovat podnikatele v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílíme se na řešení jejich aktuálních problémů, vyhledáváme partnery pro spolupráci, pomáháme dalšímu rozvoji. Všemi svými činnostmi a aktivitami v oblasti "Transferu technologií" se snažíme vytvářet spojovací můstek mezi výzkumnou sférou a průmyslovými podniky a podporovat tím přenos inovací do praxe.

Členství v sítích a profesních organizacích

Transfera CZ

Národní platforma Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

www.avo.cz

Asociace výzkumných organizací (AVO)

AVO prosazuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

SP ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

Svaz moderní energetiky

SMEČR je zastřešující platforma, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Tato platforma spojuje chytrá řešení pro růst české ekonomiky a nabízí společný hlas profesních sdružení v oblasti moderní energetiky.