Projekt

NEJinovátor Jihomoravského kraje

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dálep řevedou do praxe a zpeněží

Systém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita.

V první části hodnocení jsou nominované firmy posouzeny odbornou porotou, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím:

  • význam inovačních aktivit firmy pro region Jihomoravského kraje
  • úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji
  • socio-ekonomický dopad aktivit firmy na region Jihomoravského kraje (zaměstnanost, vliv na životní prostředí, životní úroveň apod.)
  • etická kritéria (vztahy vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům)
  • reprezentace regionu Jihomoravského kraje firmou v zahraničí

Podle těchto kritérií porota vybere 50 společností, kterým bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním setkání a honorováni hejtmanem Jihomoravského kraje za přítomnosti dalších významných hostů.

Pro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.