Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Správce osobních údajů, společnost BIC Brno spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 648/125 612 00, Brno, IČ: 41601670, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2149, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
– fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v této stránce na konci. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

– Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
– službou Google Analytics: ke statistickým účelům

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
– vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
– požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

statistická

_ga

Generuje unikátní anonymizované uživatelské ID pro tvorbu statistických údajů chování návštěvníka na webu

2 roky

Google Analytics (USA)

statistická

_gat

Spouští sledování Google Analytics

do uzavření okna prohlížeče

Google Analytics (USA)

statistická

_gid

Generuje unikátní anonymizované uživatelské ID pro tvorbu statistických údajů chování návštěvníka na webu

do uzavření okna prohlížeče

Google Analytics (USA)

marketingová

collect

Odesílá data do systému Google Analytics o použitém zařízení a chování uživatele skrze různé marketingové kanály.

do uzavření okna prohlížeče

Google Analytics (USA)

 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: majer@bicbrno.cz