Analytická

Analytická laboratoř

Laboratoř

BIC Brno spol. s.r.o. otevřela analytickou laboratoř, která disponuje přístrojovým vybavením pro prvkovou a izotopovou analýzu.

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem – ICP-MS Agilent 7900 s velmi nízkými detekčními limity a vysokou citlivostí umožňuje analýzu vzorků s obsahem solí až 25 % TDS. Vysoká rychlost detekce, diskrétní vzorkování a spojení s autosamperem umožňují efektivní analýzu bez přítomnosti obsluhy.

Pevné vzorky jsou analyzovány díky spojení ICP-MS s laserovým ablačním systémem Analyte Excite+ (TELEDYNE CETAC). Excimerovým laser emituje záření s vlnovou délkou 193 nm absorbovanou většinou materiálů. Spojení přístrojů poskytuje prvkové a izotopové složení ve specifických oblastech pevného materiálu a umožňuje zobrazení distribuce prvků skrze analyzovanou plochu.

Ablační zařízení je využíváno v rámci projektu „Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase: význam mobility a koncentrace kritických kovů“.

V případě vašeho zájmu o anorganickou analýzu pomocí ICP-MS nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu bicbrno@bicbrno.cz.

Cena analýzy je stanovena po konzultaci a odvíjí se dle časové náročnosti, matrice, počtu vzorků a stanovovaných prvků / izotopů.