Projekt

Inovativní metody cirkulární ekonomiky ve veřejných a soukromých zakázkách

Cílem projektu je vytvořit a pilotně otestovat metodiky cirkulárního zadávání veřejných zakázek. V rámci projektu budou zpracovány následující intelektuální výstupy:

Cirkulární ekonomika je efektivní způsob, jak můžeme snížit množství různých druhů odpadu, jak znovu využít již použitý materiál, jak omezit plýtvání surovinami a zajistit tak udržitelný rozvoj pro další generace. A právě zadávání veřejných zakázek je ideální oblastí, kde bude mít aplikace zásad cirkulární ekonomiky značný pozitivní dopad. Tento projekt je aktivně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je lídrem v procesu odpovědného veřejného a soukromého zadávání veřejných zakázek.

Projektové konsorcium se skládá ze 3 partnerských organizací (BIC Brno, INCIEN SK, BIOAZUL) ze 3 různých evropských zemí (Česko, Slovensko a Španělsko). Všechny partnerské organizace dlouhodobě působí v oblasti cirkulární ekonomiky a ve svých zemích zaujímají vedoucí postavení v této oblasti.

Tento inovativní projekt realizuje následující aktivity: