Projekt

Inovace do praxe

Projekt Inovace do praxe“ (č.p. CZ.1.07/3.2.04/05.0024) reaguje na potřeby Jihomoravského kraje, které jsou specifikovány v Regionální inovační strategii. Projekt vytváří komplexní systém vzdělávání sestavený z pěti tematických modulů vybraných na míru cílové skupině, a ověřuje ho v pilotním kurzu pro účely jeho konečného zdokonalení.

Výsledný vzdělávací produkt přispěje ke zvýšení schopnosti využívat inovačního potenciálu regionu. Vzdělávací kurz je určen  především společnostem, které se zabývají vývojem vlastních produktů, spolupracují s výzkumnou sférou a inovace jsou pro ně nedílnou součástí firemní strategie.

Přípravu kurzu a veškerých vzdělávacích materiálů měli na starosti zkušení odborníci, kteří se v oblasti inovací pohybují řadu let, mimo jiné Jiří Malůšek (expert patentové a známkové kanceláře Kania Sedlák Smola), Dagmar Vávrová (vedoucí útvaru transferu technologií VUT v Brně), Patrik Reichl (ředitel regionální kanceláře CzechInvest), Milan Venclík (spoluzakladatel JIC a spoluautor projektů jako CEITEC či ICRC) nebo Eva Janouškovcová (ředitelka centra transferu technologií Masarykovy univerzity).

Kurz zahrnuje pět jednodenních vzdělávacích modulů. První modul „Předvídání vývoje technologií“ (Technology Foresight) se zabývá například metodami a technikami předvídání a prognózování vývoje technologií. Druhý modul „Financování inovací“ přibližuje širokou škálu možností, z čeho je možné finančně podpořit inovace ve firmě (např. strukturální fondy, daňové odpočty na VaV či mezinárodní programy podpory VaV).

Třetí modul „Marketing a obchod – umění prodat inovaci“ pojedná například o specificích obchodu s VaV produkty nebo účastníky učí, jak správně sestavit obchodní či marketingový plán. Ve čtvrtém modulu „Jak ochránit inovace“ se účastníci dozvědí, jak ochránit průmyslové vlastnictví a inovační proces, co jsou to patenty, průmyslové vzory či ochranné známky, jak je využívat nebo jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Poslední pátý modul „Transfer technologií a komercializace“ představí nástroje pro efektivní transfer technologií a komercializace, či specifika spolupráce s výzkumnými institucemi.