Finance na VaVaI v kontextu krize

Místopředseda RVVI Pavel Baran informoval členy Vědecké rady BIC Brno, že vláda schválila kompromisní návrh rozpočtu na VaVaI ve výši 37,2 mld.

Soutěž NEJ inovátor města Plzně 2019 zná vítěze.

Ve středu 9. září 2020 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže NEJinovátor města Plzně 2019. Soutěž, která vznikla v Jihomoravském kraji pod hlavičkou BIC Brno, vyhlásilo město Plzeň v minulém roce s cílem najít organizace s nejlepším řízením inovací. O titul NEJinovátora se mohli ucházet malé a střední podniky z Plzeňské metropolitní oblasti.