Experti navrhli akční kroky pro zavádění ekoinovací ve stavebnictví

Experti v oblasti stavebnictví a stavebních a demoličních odpadů se sešli již podruhé v Praze, aby diskutovali téma Ekoinovací ve stavebnictví. Cílem setkání bylo především navázat na předchozí schůzku, která sloužila k vytipování bariér, se kterými se účastníci potýkají při aktivitách souvisejícími se zavádění ekoinovací do praxe.

Na začátku setkání proběhlo shrnutí předchozí schůzky a zároveň byli představeni noví účastníci setkání, kteří podrobně popsali aktivity, kterým se věnují. Následně účastníci pracovali ve třech samostatných skupinách (legislativa a finance / věda, výzkum, vzdělávání / spolupráce, marketing a uplatňování ekoinovací na trhu) a navrhovali konkrétní akční kroky, které tyto bariéry pomohou odstranit.

Akčním krokům však předcházela specifikace jasné vize, která byla vytvořena na základě otázky: „Když by vše fungovalo skvěle, co by mělo za 5 let skutečně fungovat?“. Závěrem byl dán prostor pro networking a navázání užší spolupráce mezi jednotlivými účastníky. BIC Brno se nabídl nejen jako mediátor dalších vztahů, ale také jako organizace, která bude odsouhlasené akční kroky implementovat v praxi a postupně komunikovat i s dalšími stranami.

Tyto kroky budou též implementovány do mezinárodní strategie, která je nyní realizována v rámci projektu EcoInn Danube, financovaného z programu Interreg Danube.

V Praze dne 21. června 2017

BIC Brno

Fotogalerie: