Kraj a Hospodářská komora rozšířili možnosti pro firmy z oblasti technologických inovací

V kampusu VUT v Brně, v Brně-Medlánkách, proběhlo v úterý 30. září 2014, za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka hejtmana Václava Božka a partnerů projektu, slavnostní otevření dvou vědeckotechnických parků.

CEITEC Science Park (INMEC), jehož investorem je Jihomoravský kraj a Vědeckotechnický park Brno (TITC) společnosti VTP Brno, a.s., nabídnou technologickým firmám atraktivní prostory v přímé blízkosti nejen Středoevropského technologického institutu CEITEC, ale i dalších čtyř výzkumných center. Oba dokončené objekty umožní podnikatelům blízkou spolupráci s brněnskými vědci a zároveň jim nabídnou prostory a laboratoře pro vlastní výzkum a vývoj.

CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnický park Brno (TITC) rozšíří stávající infrastrukturu pro podporu podnikání v oblasti inovací v Brně, především pro firmy z oblasti pokročilých materiálů, nanotechnologií, mikrotechnologií, ale i stavebnictví nebo strojírenství. Jedná se o sektory, které jsou doménou Středoevropského technologického institutu CEITEC, center SIX Alisi, AdMaS, NETME a Centra materiálového výzkumu. Všechna tato výzkumná pracoviště stejně jako strojní či chemická fakulta VUT se nachází v dosahu nově budovaných prostor.

Dokončené objekty CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnický park Brno (TITC), jejichž generálním dodavatelem stavební části byla společnost OHL ŽS, a.s., nabídnou svým nájemcům vybavené administrativní plochy a laboratoře několika typů, včetně čistých prostorů.

Abychom maximálně využili potenciál kraje, potřebujeme, aby nově vzniklá výzkumná centra intenzivně spolupracovala s firmami a inovativní technologie se tak díky produktům těchto firem dostávaly přímo na trh. Nově otevřený park vytvoří ideální podmínky právě pro takovou úzkou provázanost mezi vědci a podniky. Kraj si od toho slibuje nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, další rozvoj technologického podnikání i vytvoření zajímavého prostředí pro kvalitní investice od zahraničních firem,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek.

Provozovatelem nově vzniklých prostor CEITEC Science Park, které budou užívat název INMEC (INovace – Materiály – Elektrotechnika – Chemie), bude Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se v současnosti stará o padesátku technologických firem v rámci Innovation parku. „S rozvojem high-tech začínajících firem máme jedenáct let zkušeností, stejně dlouho pracujeme i s velkými zavedenými podniky. V těchto nových prostorách se potkají začínající firmy s těmi již zavedenými. INMEC nabídne kromě špičkově vybavených laboratoří a reprezentativních prostor především unikátní prostředí, ve kterém se potkají vědci z blízkého CEITECu společně s mladými podnikateli i manažery velkých firem, které hledají inovace a čerstvé nápady. Zajímavé zastoupení v novém prostoru budou mít společnosti z oblasti aerospace, například G. L. Electronic, GINA, Robodrone Industries nebo SAB Aerospace. Inspiraci podnikatelům přinese i jedinečný koncept pojmenování zasedacích místností. Ty totiž nesou jména historicky významných jihomoravských podnikatelů a technologických vizionářů. V každé místnosti se tak návštěvníci setkají s jedním příběhem z jihomoravského byznysu, známá jména jako Salm, Kaplan nebo Wannieck rozšíří dalších 13 úspěšných průmyslníků,“ uvedl ředitel JIC Jiří Hudeček.

Na projekt CEITEC Science Park (INMEC) byl vyčleněn rozpočet 383 milionů korun, Jihomoravský kraj se podílel 96 miliony korun, 287 milionů získal kraj z evropských zdrojů operačního programu Podnikání a inovace.

Projekt Vědeckotechnický park Brno s obchodním označením TITC Technology Innovation Transfer Chamber byl iniciován Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy, která tak reagovala na požadavky a potřeby svých členů a světové trendy. Realizace byla významně podpořena partnerem projektu VUT v Brně a spolufinancována z fondů EU, prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace. Petr Kostík, předseda představenstva společnosti VTP Brno, a.s., během slavnostního programu konstatoval: „Bez aktivního propojování akademického a podnikatelského prostředí a citlivě cílených investic, nelze být, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, z dlouhodobého pohledu dostatečně konkurenceschopnými. Věřím, že právě dokončené projekty pomohou posílit pozici Brna a Jihomoravského kraje v oblasti technologických inovací.

Oba projekty představují reálné výstupy definované Regionální inovační strategií, jejíž čtvrtou generaci letos v červnu schválilo krajské zastupitelstvo.Více informací najdete na stránkách www.inmec.cz  a www.titc-vtp.cz