„Podporou aplikovaného výzkumu se inspirujme v Německu“

Již počtvrté se ve čtvrtek 15. října 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejúspěšnějších brněnských firem Frentech Aerospace. Hlavním hostem zasedání byla emeritní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, která se ve své prezentaci zabývala především konkurenceschopností České republiky ve vztahu k inovacím. Další části programu přinesly účastníkům aktuální informace o budoucích prioritách programu Horizont 2020 nebo podrobný přehled o dosavadní české účasti právě v tomto dotačním programu.

Akci zahájil ředitel společnosti Frentech Aerospace Pavel Sobotka, který představil svou společnost, a také projekty, kterými se v současnosti zabývají. Firma vyrábí součástky například do různých typů letadel Airbus, dále do Boeingu B 787 nebo do letadla Embraer. I díky takto významným zákazníkům je logické, že až 98% obratu firmy tvoří export. „Chloubou naší společnosti jsou však také dodávky pro kosmický průmysl, kdy díly vyráběné v Brně jsou součástí vesmírných družic či satelitních systémů“, dodal ředitel firmy Pavel Sobotka.

Globální konkurenceschopnost České republiky klesá

Hlavním bodem programu zasedání bylo vystoupení a diskuse s emeritní ministryní školství a současnou ředitelkou Národního vzdělávacího fondu doktorkou Miroslavou Kopicovou. Ta účastníkům představila, jak si Česká republika na základě vybraných statistických dat stojí v mezinárodní konkurenceschopnosti. „Zatímco v regionu střední a východní Evropy zůstává Česká republika na druhém místě a v rámci EU si dokonce polepšila. V globálním pohledu ji předbíhají především asijské ekonomiky a v žebříčku globální konkurenceschopnosti za 6 let poklesla již o 10 míst. Příčiny tohoto poklesu hledejme především ve třech oblastech: Inovace, Instituce a Infrastruktura,“ uvedla Miroslava Kopicová.

Průmysl 4.0 – hrozba nebo příležitost?

Klíčem k budoucímu úspěchu jsou zcela jistě znalosti a inovace. Současný vývoj a směřování průmyslu, označované jako „Průmysl 4.0“, je odrazem technologického pokroku, který smazává hranice mezi digitálním a fyzickým světem. Je třeba však vidět obě strany mince. „Tato robotizace a automatizace znalostní práce bude mít jistě pozitivní dopad na produktivitu, konkurenceschopnost či vzdělávací systém. Ale tento trend může způsobit také některé nežádoucí jevy. Negativní scénáře varují, že v souvislosti s tímto trendem přijde o práci až 40% nekvalifikované pracovní síly,“ varovala exministryně Kopicová.

Fraunhoferův institut inspirací pro ČR

Miroslava Kopicová ve své prezentaci akcentovala také přetrvávající problém v podobě pokulhávající spolupráce vědců s průmyslem. „Dle mého názoru by zlepšení situace pomohl vznik podobné instituce, jakou je například německý Fraunhofer. Pokud se totiž brzy tento problém nevyřeší, může to skončit až prodejem nejlepších českých VaV kapacit do zahraničních rukou,“ varovala Miroslava Kopicová.

V navazující diskuzi vystoupil prof. Petr Pochylý, který vidí jako jednu z překážek spolupráce s firmami současná pravidla pro publikování výsledků výzkumu, kdy výzkumné týmy jsou často vázány mlčenlivostí. „Výzkumník nemá možnost publikovat to nejcennější, k čemu dospěl v rámci svého výzkumu.“ Prof. Martin Macko zmínil také problematiku průmyslové špionáže, která je bohužel častou příčinou, proč se podniky bojí vstupovat do společných projektů s vysokými školami. Tento názor podpořil také prof. Miroslav Píška, který vyjádřil svůj nesouhlas s povinností vysokých škol publikovat veškeré diplomové práce a upozornil na fakt, že zahraniční univerzity touto povinností svazovány nejsou. „V případě, že student pracuje na své závěrečné práci v podniku a podílí se na řešení vývojového problému, může být pouhé zveřejnění názvu práce prozrazením tajemství.“

Strojírenský klastr či zajímavé statistiky české účasti v programu Horizont 2020

V další části programu se členové Vědecké rady dozvěděli z úst zástupkyně ředitele Technologického centra AV ČR Naďi Koníčkové více o budoucích prioritách programu Horizont 2020 a získali podrobný přehled o dosavadní české účasti právě v tomto dotačním programu. Ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon přítomným představil plánované projekty: Observatoř trhu práce, Strojírenský klastr či Centrum mezinárodního obchodu. Na úplný závěr zasedání proběhla prohlídka výrobních prostor společnosti Frentech Aerospace.

Galerie:

Přílohy ke stažení:

Miroslava Kopicová – Inovace a konkurenceschopnost ČR (pptx)

Mgr. Andrea Nogová – Priority programu H2020 na roky 2016 – 2017 (pptx)

Absolon – Sumarizace strategických záměrů RHK Brno 2015+ (pptx)

Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 (ppt)