Projekt ECOINN DANUBE začal setkáním v Bratislavě

První projektové setkání mezinárodního projektu „Eko-inovativně propojený region Danube“ (akronym EcoInn Danube) se konalo ve dnech 15. a 16. února 2017 v Bratislavě.

Projekt oficiálně odstartoval v prosinci 2016 a potrvá do května 2019. Projekt je kofinancován z mezinárodního programu Danube v rámci prioritní osy „Inovativní a sociálně zodpovědný region Danube“, s cílem zvýšit spolupráci mezi aktéry inovací v oblasti eko-inovací se speciálním důrazem na rozvoj a aplikaci eko-technologií v regionu Danube.

V rámci úvodní veřejné konference nazvané „Inovativní technologie pro zelenou Evropu“ byla prezentována důležitost tématu eko-inovací stejně jako výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energií a energetické efektivity. Akci zahájil svou přednáškou prof. Ján Turňa, generální ředitel Centra vědecko-technických informací SR, které je vedoucím partnerem projektu. Po něm následovala prezentace, která představila projekt EcoInn Danube z hlediska jeho cílů, implementace a klíčových úkolů. Na úvodní blok navázala prezentace s tématem obnovitelných zdrojů energií a jejich komercializace, a také představení mezinárodně úspěšných slovenských firem Solved a Voltia.

Během odpoledního programu vystoupil zástupce sekretariátu programu Danube, pan Niko Finka a partneři zodpovědní za vedení jednotlivých pracovních balíčků projektu. Společně představili jednotlivé aktivity i plán jejich implementace stejně jako strategii komunikace a diseminaci výsledků. V rámci druhého dne se uskutečnilo uzavřené setkání projektových partnerů, jehož cílem bylo především prodiskutovat jednotlivé aktivity projektu, zodpovědnosti partnerů a programová pravidla.

O projektu EcoInn Danube:

Projektové konsorcium se skládá z 16 partnerů 12 zemí Evropy (Slovenska, Bulharska, Slovinska, Německa, Maďarska, České republiky, Chorvatska, Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska a Černé Hory). Celkový rozpočet projektu je 2 126 924, 97 €, přičemž příspěvek z ERDF činí 1 587 447,20 € a příspěvek z fondu IPA činí 220 439,00 €.

Výsledkem projektu bude větší spolupráce mezi výzkumníky, inovátory a podnikateli v rámci definovaného oboru, stejně jako virtuální platforma pro společnosti, které zde mohou prezentovat jejich potřeby v oblasti eko-inovací s cílem nalézt odpovídající řešení. Navíc budou moci inovátoři využít tematických tréninků a poradenství odborníků v rámci akcí nazvaných „Green innovation forum“. Akcí by se měli účastnit investoři, start-upy, podnikatelé a také výzkumníci.

Další významnou aktivitou projektu budou letní školy pro studenty a mladé inovátory ze zemí regionu Danube. Zde budou mít možnost získat unikátní schopnosti potřebné k uvedení myšlenky na trh. V neposlední řadě se očekává zvýšení obecného povědomí odborné veřejnosti o environmentálních výzvách současného světa a důležitosti vhodných ekologicky šetrných řešení, která mohou pomoci vylepšit situace v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou Unií (ERDF a IPA).