„TA ČR letos v nových resortních programech rozdělí téměř 3 mld.“

V úterý 14. května 2019 se uskutečnilo 11. zasedání Vědecké rady BIC Brno, tentokrát v prostorách výzkumného centra AdMaS. Hlavním hostem zasedání byl předseda Technologické agentury ČR prof. Petr Konvalinka, který s přítomnými členy diskutoval především o novinkách v podpoře aplikovaného výzkumu.

Cirkulární ekonomika jako jeden z headlinů výzkumu

Úvodem akce vystoupil ředitel výzkumného centra AdMaS Zdeněk Dufek a představil přítomným výzkumné programy Centra. Velmi aktuálním tématem současnosti jsou projekty zaměřené na tzv. cirkulární ekonomiku, kdy se odpad ze stavebnictví transformuje různými formami na další suroviny a je opětovně využíván.

O kvalitě výzkumu svědčí řada cen, které již výzkumníci z centra AdMaS za tyto projekty obdrželi. Například v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje„ obsadila první místo Pavlína Šebestová s tématem „Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla“ a druhé místo pak Jakub Hodul s prací „Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot“. Dalším úspěchem AdMaSu v této oblasti je také projekt „Národního centra kompetence“, který se zaměřuje také na oblast cirkulární ekonomiky.

10 let podpory českých nápadů

V hlavní části akce prof. Petr Konvalinka představil novinky v Technologické agentuře ČR. Ta letos slaví 10 let od svého vzniku a čísla za tuto časovou periodu jsou vskutku impozantní. 2383 podpořených projektů s účelovou podporou přes 23 mld. vygenerovalo navíc 12 mld. soukromých investic do aplikovaného výzkumu.

Novinkou TA ČR pro tento rok je vyhlášení prvních výzev tzv. resortních programů, které pod Technologickou agenturu ČR přecházejí z jednotlivých ministerstev. Jedná se o programy TREND Ministerstva průmyslu a obchodu, program Doprava a program Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život. Vyhlášení těchto výzev TA ČR chystá na květen, respektive na červen. A především alokace programu TREND, která je 2 mld., dává firmám i výzkumným ústavům velkou šanci uspět, pokud předloží kvalitní projekt. Následná diskuse se členy Vědecké rady se nesla především nad tématem nutného spolufinancování ze strany výzkumných ústavů. Pro vysoké školy a veřejné výzkumné organizace je totiž i 10% spolufinancování takových projektů velmi problematické.

Česká republika – inovační leader střední Evropy?

Novou inovační strategii České republiky představil člen rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Kouřil. Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice posunout se mezi nejinovativnější země Evropy. Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Jsou jimi oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

Stavebnictví v novém programu Horizon Europe

V další části programu vystoupil Petr Pracna z Technologického centra AV ČR, který představil novinky z oblasti stavebnictví v programu HORIZONT 2020 a nastínil, jak toto téma bude zahrnuto do navazujícího rámcového programu Horizon Europe, který je nyní ve stádiu přípravy. V závěru zasedání se představili noví členové vědecké rady, kterými jsou prof. Jana Klánová, ředitelka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX a prof. Vojtěch Adam, prorektor Mendelovy univerzity v Brně, jehož ústav Chemie a biochemie se zabývá mimo jiné metallothioneinem a jeho možným využitím v léčbě lidských onemocnění.  

V Brně dne 16. 05. 2019

Soubory ke stažení:

Dufek – Představení centra AdMaS.ppt
Konvalinka – TAČR.ppt
Kouřil – Inovační strategie České republiky.ppt
Pracna – Oblast stavebnictví v programu HORIZONT 2020.ppt