Vláda chce větší důraz na výsledky výzkumu

Již potřetí se ve čtvrtek 23. dubna 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejznámějších brněnských firem ZETOR TRACTORS a.s. Hlavním hostem zasedání byl profesor Jiří Málek, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Ten ve své prezentaci představil především vizi podpory aplikovaného výzkumu v příštích letech. Další části programu přinesly účastníkům aktuální informace o mezinárodních programech výzkumu a vývoje i o plánovaných prvních výzvách nového Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Akci zahájil ředitel technického úseku společnosti ZETOR TRACTORS a.s. David Kollhammer, který ve své prezentaci odkazoval na důraz, jenž společnost věnuje vývoji. „Do budoucna je hlavní prioritou společnosti nejen výrazné rozšíření nabídky, ale také neustálý vývoj modelových řad a inovace stávajících produktů.“ V současnosti firma připravuje představení nové modelové řady. V oblasti výzkumu pak Kollhammer uvedl, že spolupracují především s pracovišti Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně.

Nový systém hodnocení výzkumných organizací přinese větší důraz na výsledky výzkumu

Hlavním bodem programu zasedání bylo vystoupení a diskuse s profesorem Málkem, který účastníkům představil jak rozdělení finančních prostředků na VaV do roku 2018, tak i změnu systému hodnocení výzkumných organizací (VO), kterou připravuje Vláda. Nová metodika „IPN“ přináší oborové hodnocení vybraných výsledků VO v 5letých cyklech (obdoba britského REF), důraz potom klade především na vědecký výkon, excelenci výzkumu, relevanci a tzv. narativ. „Věcný záměr nového zákona VaV by měl zajistit, že hodnocení VO bude obsahovat tři komponenty: dosažené výsledky dle RIV, peer-review VO jako celku a vizi, očekávání a internacionalizaci. Nový systém hodnocení navíc umožní výzkumným organizacím větší variabilitu při využívání přidělených finančních prostředků,“ dodal Málek.

V následné diskusi zazněla řada názorů a stanovisek. Jedním z nich bylo též vyjádření zástupce Asociace výzkumných organizací Miroslava Eclera, který apeloval na zlepšení pozice aplikovaného výzkumu v rámci celého systému VaV. „Dle mého názoru by například Technologická agentura ČR měla mít v rozpočtu minimálně stejné finanční prostředky jako Grantová agentura ČR,“ řekl.

Větší zastoupení Čechů v Evropských technologických platformách by bylo žádoucí

V další části zasedání se členové Vědecké rady dozvěděli více o aktuálních příležitostech, které nyní nabízí rámcový program Horizont 2020. V současné době se finalizují pracovní programy pro další kola výzev. Specialistka mezinárodních projektů Andrea Nogová tak ve své prezentaci zdůraznila důležitost členství českých subjektů v tzv. Evropských technologických platformách, které umožňují nejen získávání aktuálních informací, ale především ovlivňování zaměření budoucích dotačních výzev.

Závěrem předseda Vědecké rady BIC Brno prof. Petr Vavřín účastníky informoval o příležitosti, kterou vidí v programu Industry 4.0. a ředitel jihomoravské pobočky agentury CzechInvest Patrik Reichl poskytl aktuální informace o stavu připravenosti OP PIK i o novém programu TRIO, který je v současnosti připravován na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj: BIC Brno

Galerie: