„700 milionů navíc“

Již posedmé se ve čtvrtek 20. dubna 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně. Hlavním hostem zasedání byl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga, který se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutoval o záměrech MŠMT v oblasti výzkumné činnosti vysokých škol.

Úvodem akce vystoupil ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič a představil přítomným široké spektrum činností a témat, kterým se CDV věnuje. Mezi ty nejzajímavější oblasti patří například problematika tzv. chytrých měst, řízení dopravy v dopravních uzavírkách či identifikace a řešení kritických míst na pozemních komunikacích. Zajímavé jsou též výstupy projektu DRUID, na kterém se CDV podílelo, a který se zabýval problematikou vlivu drog, alkoholu a psychotropních látek na řízení. „Z výzkumu napříč celou Evropou vyplynulo, že Češi patří k těm, kteří jezdí pod vlivem drog, alkoholu a jiných zakázaných látek častěji, než je evropský průměr. Z dat sebraných v rámci výzkumu vyplynulo, že minimálně 5 % řidičů bylo pozitivních na 138 psychotropních látek, kdy 83 z nich bylo nelegálních“, prezentoval nelichotivé výsledky českých řidičů ředitel Frič. Na druhou stranu je nutno dodat, že Česká republika je jedním ze 4 států Evropské unie, kde platí nulová tolerance k řízení pod vlivem alkoholu, což je jedno z nejefektivnějších opatření.

Klíčové změny v oblasti VaVaI zatím v nedohlednu

Hlavním bodem programu bylo vystoupení a následná diskuse s náměstkem ministryně školství Robertem Plagou. Nejvíce diskutovanými tématy byly nový zákon o podpoře VaVaI, metodika hodnocení VaV a samozřejmě také rozpočet VaV na příští rok. Ministerstvo chce v rámci návrhu rozpočtu na 2018 vyjít vstříc četným připomínkám a navrhuje změny: „MŠMT bude usilovat o navýšení institucionální podpory pro vysoké školy a výzkumné organizace o 700 milionů korun“, sdělil přítomným náměstek Plaga.

Ožehavým tématem posledních měsíců je také nový zákon o podpoře VaVaI, který se v současné době nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. „Současná podoba zákona je nevyhovující, protože zde bohužel není žádný znatelný posun oproti současnému stavu. Proto také naše ministerstvo předložilo řadu věcných připomínek.“, uvedl Robert Plaga. Vzhledem k současnému vývoji to navíc vypadá, že schválení finální podoby zákona bude nejspíš až na nové vládě. Výraznější posun není ani ve věci nové metodiky hodnocení VaV, kdy Úřad vlády dostal čas k jejímu dopracování do konce roku.

Lepší nastavení podmínek pro „transfer technologií“

Dalším bodem programu byla prezentace předsedkyně spolku Transfera.cz Evy Janouškovcové. Tato platforma se zaměřuje především na zlepšování podmínek pro spolupráci univerzit a výzkumných ústavů s průmyslem. „Problémem současného stavu je, že veřejná podpora mnohdy není zacílena tam, kde je opravdu třeba. Proto se snažíme jednat s poskytovateli o změnách. Naše činnost má již také první výsledky, například alokování prostředků na podporu tzv. Proof of Concept“, uvedla ve své prezentaci Eva Janouškovcová.

Průmysl 4.0, robotika, Horizont 2020 či Středoevropský technologický fond

V poslední části programu byly členům vědecké rady prezentovány zajímavé nabídky ke spolupráci. Ředitel firmy B&R automatizace Jan Ohřál představil výzkumný program firmy zaměřený především na tzv. „internet věcí“, robotiku či na bezpečnost v robotice. Spolupráci v oblasti výzkumných projektů z rámcového programu Horizont 2020 nabídla zástupcům výzkumných ústavů ředitelka společnosti FENIX TNT Petra Colantonio a závěrem přítomným představil vznikající „Středoevropský technologický fond“ předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

V Brně dne 21. 04. 2017

Přílohy ke stažení:

FENIX-TNT- Colantonio – Spolupracujte s těmi, co mají úspěch (pdf)

Nogova – Aktuální příležitosti v mezinárodní výzkumné spolupráci (pdf)

Středoevropský technologický fond (pdf)

Transfera.cz Janouskovcova – Spolupráce výzkumných organizací a firem v praxi (pdf)

BR automatizace – Ohral – Perfection in automation (pdf)

Fric – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Vědecká rada BIC Brno (pdf)

Představení projektu „EcoInn Danube“ (pdf)