aktualita-bicbrno

„700 milionů navíc“

Již posedmé se ve čtvrtek 20. dubna 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně. Hlavním hostem zasedání byl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga, který se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutoval o záměrech MŠMT v oblasti výzkumné činnosti vysokých škol.

IMG_1719

„Česká republika není jen montovna a Brno je toho zářným příkladem“

Již pošesté se v úterý 25. října 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS). Hlavním hostem zasedání byla emeritní předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková, která se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutovala o současném stavu podpory aplikovaného výzkumu.

DSC_0210

V Brně byla představena budoucnost aplikovaného výzkumu

Již popáté se ve středu 27. dubna 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v nově otevřených prostorách středoevropského technologického institutu CEITEC. Hlavními hosty zasedání byli nově zvolený předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a vedoucí expertního týmu národní iniciativy Průmysl 4.0 Vladimír Mařík.

DSC_1789

NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015 je firma FlowMon Networks, a.s.

Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 se stala společnost FlowMon Networks, a.s., která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám.
Druhé místo získala STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., která vyrábí tlumiče pro kolejová vozidla. Třetí příčku obsadil loňský vítěz společnost ASIO spol. s r.o. působící v oblasti čištění odpadních vod. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 25. listopadu v Centru AdMaS v Brně.

Ocenění NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 je udělováno organizaci s nejlepším řízením inovací a sídlem, či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. „Do soutěže se přihlásilo téměř 200 firem, u nichž odborná porota posuzovala význam inovačních aktivit pro region Jihomoravského kraje, úroveň spolupráce s akademickou sférou, vztahy vůči zaměstnancům i zákazníkům, či vliv na reprezentaci kraje v zahraničí,“objasnil systém hodnocení prvního kola David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR, která soutěž vyhlašuje.

O celkovém vítězi rozhodly výsledky inovačního auditu. „V hodnocení nejlépe obstála firma FlowMon Networks, a.s., která patří ke světovým lídrům v oblasti vývoje a zajištění řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí. Z výsledků auditu vyplynulo, že firma má nejlépe zvládnutou inovační strategii, vysoce kvalifikované zaměstnance podílející se na výzkumu a vývoji a výborně vybudovaný inovační management. Úroveň inovací vítězné firmy převyšuje nejen ostatní účastníky, ale i průměr, který je běžný v řadě zahraničních zemí,“ dodal Karel Kouřil, ředitel Podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které inovační audity ve firmách realizovalo.

Soutěž podpořil Jihomoravský kraj, který dlouhodobě usiluje o pozici lídra v oblasti inovací v ČR. „Kvalita a vysoký počet účastníků soutěže potvrzuje, že podpora vědy, vývoje a inovací Jihomoravským krajem je cesta správným směrem. Inovativní firmy jsou stabilnější, mají vyšší šanci prosperovat a přitahují investice ze zahraničí, což má klíčový vliv na celou ekonomiku regionu a přispívá k jeho prosperitě,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Novinkou letošního ročníku je kategorie Nejlepší malá firma roku pro firmy, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců. Titul získala společnost MSR Engines s.r.o., výrobce unikátního JetSurfu, který díky závodnímu motoru umožňuje surfování o rychlosti až 55 km/h. Speciální cena Skokan roku byla udělena firmě PLASMAMETAL, spol. s r.o., která disponuje technologií plazmového nanášení vrstev.

1. místo

Společnost FlowMon Networks, a.s. pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Patří ke světovým lídrům v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto technologie jsou podle renomované analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vyvíjí a zajišťuje řešení Flowmon, které umožňuje kompletní přehled o síťovém provozu, detailní informace o veškeré komunikaci, včetně přehledu kdo komunikuje s kým, kde, jak dlouho, jak často, kterým protokolem a kterou službou, anebo jaké množství dat bylo přeneseno po dobu komunikace.

2. místo

Společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. se zabývají vývojem, výrobou tlumičů pro podvozky osobních kolejových vozidel. Produkty vyrábí na základě  vlastního technického know-how nepřetržitě od roku 1983. Novinkou je vlastní řešení rotačního tlumiče, který nachází uplatnění např. u nízkopodlažních tramvají. Společnost má ve své struktuře Divizi rozvoje, která se stará o nové projekty výzkumu a vývoje, ale i o rozvoj a modernizaci výrobní infrastruktury. Prostřednictvím kreditního systému společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, aby naplnila statut „učící se organizace“.

3. místo

Firma ASIO spol. s r.o. se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Disponuje širokým záběrem v oblasti používaných technologií pro čištění vody, které vzájemně kombinuje a dosahuje tak vysoké účinnosti svých zařízení. V současnosti má zastoupení ve dvaatřiceti zemích světa, kde její produkty nacházejí uplatnění zejména při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

TOP 10 soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015

Název společnosti
1.FlowMon Networks, a.s.
2.STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
3.ASIO, spol. s r.o.
4KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s.
5.LIKO-S, a.s.
6.Frentech Aerospace s.r.o.
7.ENBRA, a.s.
8.MSR Engines s.r.o.
9.MERCI, s.r.o.
10.MESING, spol. s r.o.

Více o soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 byla zahájena v srpnu letošního roku, kdy proběhla nominace firem. Během prvního kola soutěže odborná porota hodnotila například význam inovačních aktivit firem pro jihomoravský region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji i úroveň reprezentace regionu firmou v zahraničí.

V odborné porotě soutěže zasedli zástupci Jihomoravského kraje, Města Brna, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CzechInvestu, Regionální hospodářské komory Brno, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a velkých inovativních společností Zetor a Siemens.

Ve druhém kole byl účastníkům soutěže nabídnut inovační audit, v rámci kterého specializovaní inovační poradci hodnotili proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a jak je dokáží zpeněžit.

Vyhlašovatelem soutěže je Unie malých a středních podniků ČR. Soutěž podpořil Jihomoravský kraj. Partnery soutěže jsou Město Brno, CzechInvest, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova Univerzita v Brně, BIC Brno, Institut of Applied Psychology, University of Applied Management, TDS Brno o.s., AZ SERVIS, a.s., Profi prodej, DATACONS s.r.o., Tiferet creative s.r.o. a IDS Advisory s.r.o. Mediálním partnerem je MM Průmyslové spektrum a Brněnský deník Rovnost.

Veškeré informace o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže www.nejinovator.cz.

Fotogalerie:

DSC_0076

„Podporou aplikovaného výzkumu se inspirujme v Německu“

Již počtvrté se ve čtvrtek 15. října 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejúspěšnějších brněnských firem Frentech Aerospace. Hlavním hostem zasedání byla emeritní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, která se ve své prezentaci zabývala především konkurenceschopností České republiky ve vztahu k inovacím. Další části programu přinesly účastníkům aktuální informace o budoucích prioritách programu Horizont 2020 nebo podrobný přehled o dosavadní české účasti právě v tomto dotačním programu.

Akci zahájil ředitel společnosti Frentech Aerospace Pavel Sobotka, který představil svou společnost, a také projekty, kterými se v současnosti zabývají. Firma vyrábí součástky například do různých typů letadel Airbus, dále do Boeingu B 787 nebo do letadla Embraer. I díky takto významným zákazníkům je logické, že až 98% obratu firmy tvoří export. „Chloubou naší společnosti jsou však také dodávky pro kosmický průmysl, kdy díly vyráběné v Brně jsou součástí vesmírných družic či satelitních systémů“, dodal ředitel firmy Pavel Sobotka.

Globální konkurenceschopnost České republiky klesá

Hlavním bodem programu zasedání bylo vystoupení a diskuse s emeritní ministryní školství a současnou ředitelkou Národního vzdělávacího fondu doktorkou Miroslavou Kopicovou. Ta účastníkům představila, jak si Česká republika na základě vybraných statistických dat stojí v mezinárodní konkurenceschopnosti. „Zatímco v regionu střední a východní Evropy zůstává Česká republika na druhém místě a v rámci EU si dokonce polepšila. V globálním pohledu ji předbíhají především asijské ekonomiky a v žebříčku globální konkurenceschopnosti za 6 let poklesla již o 10 míst. Příčiny tohoto poklesu hledejme především ve třech oblastech: Inovace, Instituce a Infrastruktura,“ uvedla Miroslava Kopicová.

Průmysl 4.0 – hrozba nebo příležitost?

Klíčem k budoucímu úspěchu jsou zcela jistě znalosti a inovace. Současný vývoj a směřování průmyslu, označované jako „Průmysl 4.0“, je odrazem technologického pokroku, který smazává hranice mezi digitálním a fyzickým světem. Je třeba však vidět obě strany mince. „Tato robotizace a automatizace znalostní práce bude mít jistě pozitivní dopad na produktivitu, konkurenceschopnost či vzdělávací systém. Ale tento trend může způsobit také některé nežádoucí jevy. Negativní scénáře varují, že v souvislosti s tímto trendem přijde o práci až 40% nekvalifikované pracovní síly,“ varovala exministryně Kopicová.

Fraunhoferův institut inspirací pro ČR

Miroslava Kopicová ve své prezentaci akcentovala také přetrvávající problém v podobě pokulhávající spolupráce vědců s průmyslem. „Dle mého názoru by zlepšení situace pomohl vznik podobné instituce, jakou je například německý Fraunhofer. Pokud se totiž brzy tento problém nevyřeší, může to skončit až prodejem nejlepších českých VaV kapacit do zahraničních rukou,“ varovala Miroslava Kopicová.

V navazující diskuzi vystoupil prof. Petr Pochylý, který vidí jako jednu z překážek spolupráce s firmami současná pravidla pro publikování výsledků výzkumu, kdy výzkumné týmy jsou často vázány mlčenlivostí. „Výzkumník nemá možnost publikovat to nejcennější, k čemu dospěl v rámci svého výzkumu.“ Prof. Martin Macko zmínil také problematiku průmyslové špionáže, která je bohužel častou příčinou, proč se podniky bojí vstupovat do společných projektů s vysokými školami. Tento názor podpořil také prof. Miroslav Píška, který vyjádřil svůj nesouhlas s povinností vysokých škol publikovat veškeré diplomové práce a upozornil na fakt, že zahraniční univerzity touto povinností svazovány nejsou. „V případě, že student pracuje na své závěrečné práci v podniku a podílí se na řešení vývojového problému, může být pouhé zveřejnění názvu práce prozrazením tajemství.“

Strojírenský klastr či zajímavé statistiky české účasti v programu Horizont 2020

V další části programu se členové Vědecké rady dozvěděli z úst zástupkyně ředitele Technologického centra AV ČR Naďi Koníčkové více o budoucích prioritách programu Horizont 2020 a získali podrobný přehled o dosavadní české účasti právě v tomto dotačním programu. Ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon přítomným představil plánované projekty: Observatoř trhu práce, Strojírenský klastr či Centrum mezinárodního obchodu. Na úplný závěr zasedání proběhla prohlídka výrobních prostor společnosti Frentech Aerospace.

Galerie:

Přílohy ke stažení:

Miroslava Kopicová – Inovace a konkurenceschopnost ČR (pptx)

Mgr. Andrea Nogová – Priority programu H2020 na roky 2016 – 2017 (pptx)

Absolon – Sumarizace strategických záměrů RHK Brno 2015+ (pptx)

Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 (ppt)

DSC_0654

Vláda chce větší důraz na výsledky výzkumu

Již potřetí se ve čtvrtek 23. dubna 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejznámějších brněnských firem ZETOR TRACTORS a.s. Hlavním hostem zasedání byl profesor Jiří Málek, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Ten ve své prezentaci představil především vizi podpory aplikovaného výzkumu v příštích letech. Další části programu přinesly účastníkům aktuální informace o mezinárodních programech výzkumu a vývoje i o plánovaných prvních výzvách nového Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Akci zahájil ředitel technického úseku společnosti ZETOR TRACTORS a.s. David Kollhammer, který ve své prezentaci odkazoval na důraz, jenž společnost věnuje vývoji. „Do budoucna je hlavní prioritou společnosti nejen výrazné rozšíření nabídky, ale také neustálý vývoj modelových řad a inovace stávajících produktů.“ V současnosti firma připravuje představení nové modelové řady. V oblasti výzkumu pak Kollhammer uvedl, že spolupracují především s pracovišti Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně.

Nový systém hodnocení výzkumných organizací přinese větší důraz na výsledky výzkumu

Hlavním bodem programu zasedání bylo vystoupení a diskuse s profesorem Málkem, který účastníkům představil jak rozdělení finančních prostředků na VaV do roku 2018, tak i změnu systému hodnocení výzkumných organizací (VO), kterou připravuje Vláda. Nová metodika „IPN“ přináší oborové hodnocení vybraných výsledků VO v 5letých cyklech (obdoba britského REF), důraz potom klade především na vědecký výkon, excelenci výzkumu, relevanci a tzv. narativ. „Věcný záměr nového zákona VaV by měl zajistit, že hodnocení VO bude obsahovat tři komponenty: dosažené výsledky dle RIV, peer-review VO jako celku a vizi, očekávání a internacionalizaci. Nový systém hodnocení navíc umožní výzkumným organizacím větší variabilitu při využívání přidělených finančních prostředků,“ dodal Málek.

V následné diskusi zazněla řada názorů a stanovisek. Jedním z nich bylo též vyjádření zástupce Asociace výzkumných organizací Miroslava Eclera, který apeloval na zlepšení pozice aplikovaného výzkumu v rámci celého systému VaV. „Dle mého názoru by například Technologická agentura ČR měla mít v rozpočtu minimálně stejné finanční prostředky jako Grantová agentura ČR,“ řekl.

Větší zastoupení Čechů v Evropských technologických platformách by bylo žádoucí

V další části zasedání se členové Vědecké rady dozvěděli více o aktuálních příležitostech, které nyní nabízí rámcový program Horizont 2020. V současné době se finalizují pracovní programy pro další kola výzev. Specialistka mezinárodních projektů Andrea Nogová tak ve své prezentaci zdůraznila důležitost členství českých subjektů v tzv. Evropských technologických platformách, které umožňují nejen získávání aktuálních informací, ale především ovlivňování zaměření budoucích dotačních výzev.

Závěrem předseda Vědecké rady BIC Brno prof. Petr Vavřín účastníky informoval o příležitosti, kterou vidí v programu Industry 4.0. a ředitel jihomoravské pobočky agentury CzechInvest Patrik Reichl poskytl aktuální informace o stavu připravenosti OP PIK i o novém programu TRIO, který je v současnosti připravován na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj: BIC Brno

Galerie: